משחקים באש – Rg

משחקים באש

מתוך Rg

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

משחקים באש, ילדים, זה מסוכן. בכל אופן, הדלקת אש בשני תנאים: א. מבוגר אחראי במקום ב. ג'ריקן מלא ליד כל מוקד


תוכן עניינים

משיאין משואות

המטרה: לערוך מדורה ולהדליקה. מהלך המשחק: המשחקים נחלקים לקבוצות בנות 4-6 חברים. בהינתן האות מתפזרים כל המשחקים בשטח ומלקטים חומר להדלקה: זרדים, קוצים יבשים, שבבי עץ וכו'. משאגרה כל קבוצה מספיק חומר – עורך כל אחד ואחד מבני הקבוצה מדורה לעצמו. לאחר הזמן הקצוב ניתן אות, ואז מפסיקים את כל ההכנות, אין מוסיפים ואין גורעים מן המדורות. חברי כל קבוצה מתאספים ליד מדורתו של חבר אחד. זה מקבל שלושה גפרורים ועליו להדליק בהם את מדורתו כך שתבער לפחות 5 דקות. אח"כ עוברים למדורתו של חבר שני, גם זה מדליק את מדורתו ב- 3 גפרורים, וכן הלאה וכן הלאה עד למדורתו של האחרון. המדליק את מדורתו בגפרור הראשון זוכה ב- 5 נקודות, בגפרור שני – 3 נקודות, בגפרור שלישי – נקודה אחת. קבוצה שאספה נקודות מרובות ביותר זוכה.


לחרוך את החוט

חוט 2 מ"מ באורך 10 מ' מתוח בגובה של 50-70 סמ' מעל פני האדמה. לאורך החוט, בכל מטר, תקועה יתד והחוט מקיף אותה. בין יתד ליתד – המקום המיועד למדורות. בהינתן האות יוצא כל משחק ללקט גזרי עצים ועורכם במקום המיועד למדורה, מתחת לחוט, כך ששלהבת המדורה תחרוך את החוט עד הנתקו. המדורה בנוייה עצים בלבד ולא מנייר, קוצים, קש וכד'. מי שחורך את החוט ראשון – זוכה.


מיסוך מדורות

המטרה: למסך מדורות ולגלותן. מהל המשחק: המשחקים מתחלקים לשתי קבוצות – ממסכי המדורה ומחפשיה. לממסכים ניתן זמן להכין עצים למדורה. גמרו ללקט – המדריך שורק והם יוצאים לשדה לערוך שם את מדורותיהם ולמסכן. בינתיים מכסים המחפשים את עיניהם כדי שלא יראו לאן הלכו הממסכים. כשנגמר הזמן שהוקצב על ידי המדריך, ניתנת שריקה ארוכה שתישמע גם לממסכים. אז יוצאים המחפשים לגלות את המדורות. המשחק הוא אינדיבידואלי לכל עורך מדורה ולכל מחפש – מחפש שגילה מדורה זוכה בנקודה וממסך שגילו את מדורתו – מפסיד נקודה. מבין קבוצה המחפשים זוכה זה שמספר הנקודות שצבר הוא הגבוה ביותר, מבין קבוצת הממסכים זוכה זה שמספר הנקודות לחובתו הוא הקטן ביותר.


מתוך החוברת "מחנאות"

ראו גם


כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי